Giới Thiệu

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUYỄN KIM TIỀN GIANG

Địa chỉ:

Số 545 Lê Văn Phm, phưng 5, thành phố MTho, tỉnh Tin Giang, Việt Nam

Hạng mục thi công:

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống thông gió và điều hòa không khí