Giới Thiệu

Chủ đầu tư :

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH GIA CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM

Địa chỉ :

216 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục thi công:

Hệ thống cơ điện công trình