Dịch vụ
Lắp đặt

          Tiến hành thi công, lắp đặt với một đội ngũ chuyên nghiệp về: hệ thống lạnh,
    hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh thương mại và công nghiệp.