Lạnh công nghiệp
Hệ Thống Kho Lạnh - DHL - Bình Dương
Hệ Thống Kho Lạnh - DHL - Bình Dương

Hệ Thống Kho Lạnh - DHL - Bình Dương
Hệ Thống Kho Lạnh  - DHL - Bắc Ninh
Hệ Thống Kho Lạnh - DHL - Bắc Ninh

Hệ Thống Kho Lạnh - DHL - Bắc Ninh
Hệ Thống Kho Lạnh - Sân bay Tân Sân Nhất
Hệ Thống Kho Lạnh - Sân bay Tân Sân Nhất

Hệ Thống Kho Lạnh - Sân bay Tân Sân Nhất
Kho Lạnh Cửu Long - Trà Vinh
Kho Lạnh Cửu Long - Trà Vinh

Kho Lạnh Cửu Long - Trà Vinh
Kho Lạnh Phú Mỹ - Bà Rịa - 8,000 MT
Kho Lạnh Phú Mỹ - Bà Rịa - 8,000 MT

Kho Lạnh Phú Mỹ - Bà Rịa - 8,000 MT
Hệ Thống Kệ Chứa Hàng - Kho Lạnh Phú Mỹ - 8,000 MT
Hệ Thống Kệ Chứa Hàng - Kho Lạnh Phú Mỹ - 8,000 MT

Hệ Thống Kệ Chứa Hàng - Kho Lạnh Phú Mỹ - 8,000 MT
Kho Lạnh Chiếu Xạ Bình Dương -  3,000 MT
Kho Lạnh Chiếu Xạ Bình Dương - 3,000 MT

Kho Lạnh Chiếu Xạ Bình Dương - 3,000 MT
Kho Lạnh Nhan Lý
Kho Lạnh Nhan Lý

Kho Lạnh Nhan Lý
Kho Lạnh An Phát - Tiền Giang
Kho Lạnh An Phát - Tiền Giang

Kho Lạnh An Phát - Tiền Giang
Hệ Thống Kho Lạnh Big C - Vinh
Hệ Thống Kho Lạnh Big C - Vinh

Hệ Thống Kho Lạnh Big C - Vinh
Kho Lạnh An Phú - Bình Dương
Kho Lạnh An Phú - Bình Dương

Kho Lạnh An Phú - Bình Dương
Kho Lạnh Thuận Hải - Phan Thiết
Kho Lạnh Thuận Hải - Phan Thiết

Kho Lạnh Thuận Hải - Phan Thiết
« Prev 1 2 3  Next »