Sản phẩm
Tecumseh (Pháp)

    Các máy nén kiểu kín và cụm máy nén dàn ngưng của TECUMSEH có chất lượng cao, có các ưu điểm: độ ồn thấp, hoạt động bền bỉ và dễ dàng lắp đặt, luôn luôn đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi và nhu cầu tất yếu của thị trường.