Sản phẩm
Emerson (Mỹ)
  • Thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà máy theo tiêu chuẩn Châu Âu.
  • Máy được thiết kế đa dạng đảm bảo cho việc thi công nhanh chóng, dễ dàng.
  • Sử dụng trong thương mại và công nghiệp.