Sản phẩm
Màn nhựa Extruflex (Pháp)
  • Màn nhựa EXTRUFLEX sản xuất tại Pháp – được chế tạo đặc biệt có độ bền, tính mềm dẻo, độ phân cách và tầm nhìn xuyên suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện chuyên chở dùng trong sản xuất thường xuyên ra vào nhà xưởng.
  • Extruflex không sử dụng phụ gia làm dẻo DEHP (DOP) - những phụ gia độc hại và kém chất lượng như vậy thường được sử dụng để làm tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất nhưng gây hại cho môi trường, sức khỏe con người và độ bền sản phẩm.
  • Sử dụng làm: Cửa chống côn trùng, phòng sạch, phòng lạnh, ngăn cách bụi khói, phòng chế biến thực phẩm, kho lạnh, xe lạnh...