Sản phẩm
Thiết bị cấp đông CHILBLOCK
  • Thiết bị cấp đông CHILBLOCK do Công ty Hưng Trí sản xuất, các phụ kiện chính được nhập khẩu từ Châu Âu.
  • Thời gian cấp đông nhanh, năng suất cấp đông cao.
  • Thiết kế và chế tạo phù hợp HACCP.