Sản phẩm
Cửa kho lạnh CHILBLOCK
  • Khóa cửa và bản lề nhập ngoại chất lượng cao.
  • Khóa cửa có chốt an toàn có thể mở từ bên trong kho.
  • Cung cấp đồng bộ kèm điện trở sưởi.