Sản phẩm
Dixell (Ý)

     DIXELL chuyên cung cấp các giải pháp theo dõi, điều kiển và giám sát hệ thống lạnh theo công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.