Sản phẩm
Máy nén, cụm máy nén dàn ngưng CHILBLOCK
  • Cụm máy nén dàn ngưng CHILBLOCK được sản xuất với các thiết bị chính được chế tạo tại Châu Âu.
  • Hiệu suất cao, chạy êm, bền.