Sản phẩm
Trane

    Chiller giải nhiệt nước sử dụng hiệu quả trong các công trình cần công suất lớn với các đặc điểm ưu việt:

  • Sử dụng tốt trong các khu vực có nhiệt độ môi trường thay đổi mạnh mà không ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của hệ thống.
  • Các công trình hạn chế về không gian giải nhiệt.
  • Đáp ứng tốt cho chiều cao tòa nhà, khả năng mở rộng cao không ảnh hưởng đến hoạt động toàn bộ hệ thống.
  • Hệ thống vận hành hiệu quả an toàn và ổn định.
  • Kết nối thông minh với các hệ thống quản lý và vận hành.