Sản phẩm
Kho lạnh thương mại

   • Cung cấp trọn gói các dịch vụ: thi công, thiết kế, lắp đặt, bảo trì với chuyên môn kỹ
   thuật cao chuyên về kho lạnh thương mại.
   • Công suất: từ 1MT đến 100MT.
   • Ứng dụng: sử dụng làm kho trữ lạnh và kho mát, phòng lạnh, buồng cấp đông, phục
   vụ trong các khách sạn, nhà hàng, siêu thị, xưởng sản xuất thực phẩm, bánh kẹo, thuốc
   thú y, rau quả.
   • Nhiệt độ kho từ -400C ÷ +189C tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và sản phẩm.