Sản phẩm
Hầm đông gió CHILBLOCK
  • Vận hành, bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh dễ dàng, đơn giản.
  • Thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn HACCP và FDA.
  • Công suất: 100kg - 10MT.
  • Ứng dụng trong các ngành thủy hải sản, thực phẩm....
  • Nhiệt độ: -350C đến -500C.