Sản phẩm
X-Center
  • Được thiết kế và phát triển với mục đích nhằm kiểm tra các nhà xưởng ở các địa điểm khác nhau, XCENTER nổi lên là một gói phần mềm linh hoạt, đáng tin cậy và rất dễ sử dụng. Hỗ trợ hiệu quả là một yêu cầu phổ biến trong số các trung tâm phân phối, các siêu thị lớn và nhỏ hay các nhà máy công nghiệp.
  • XCENTER đem lại sự hỗ trợ về quản lý báo động, kiểm tra liên tục thiết bị và quản lý nơi nhận với các báo cáo có liên quan.
        ● Xem thêm thông tin tại đây: