Sản phẩm
Máy làm đá vẩy
  • Thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.
  • Bề mặt tạo đá bằng Inox 304.
  • Máy được sử dụng cho chế biến thủy sản, cho nhà hàng, phục vụ kinh doanh.
  • Công suất: 1,5 tấn - 20 tấn.