Tin tức
Hưng Trí nhận bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Q5

     Sáng ngày 22/07/2011, Ban Lãnh đạo Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Quận 5 trong buổi lễ tuyên dương các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp, chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong quận và tại đơn vị mình. Vinh dự này, BGĐ dành tặng toàn thể mọi người trong gia đình Hưng Trí, khuyến khích từng thành viên ngày càng hăng say, nhiệt huyết hơn nữa xây dựng nên Tinh Thần Hưng Trí vững mạnh, để chúng ta cùng làm việc, cùng vui khỏe, cùng phát triển trong Ngôi Nhà Chung Hưng Trí.

Tin tức khác: