Tin tức
Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2 (2011 - 2013)

      Chiều ngày 27/5/2011, tại hội trường công ty đã diễn ra Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2 (2011 – 2013) với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo trong HĐQT, BGĐ và các đồng chí trong LĐLĐ Quận 5, cùng đông đủ hơn 100 đại biểu là công đoàn viên về tham dự Đại Hội.
     Sau khi tổng kết tình hình hoạt động tích cực trong nhiệm kỳ 1 (2009 – 2011) của Công đoàn, Đại Hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở mới nhiệm kỳ 2 (2011 – 2013).
 

Tin tức khác: