Giới thiệu
Chính sách chất lượng

Luôn lắng nghe và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng
Luôn cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm
Luôn đề cao trách nhiệm trong phục vụ khách hàng


           * Để làm được điều đó, chúng tôi xin cam kết rằng:
           1. Toàn thể nhân viên trong Công ty Hưng Trí hiểu rõ và thực thi chính sách chất lượng do Ban Giám Đốc đề ra.
           2. Không ngừng duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng, tìm hiểu kỹ nhu cầu khách hàng
            nhằm đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng và nâng cao uy tín Công ty.
           3. Mọi thành viên trong Công ty luôn là nhân tố đóng góp vào sự thành công của việc thực hiện mục tiêu Công
           ty đề ra.
           4. Chú trọng việc đào tạo, nâng cao tay nghề và chuyên môn cho nhân viên.

           * Ủy thác nhiệm vụ liên quan đến chất lượng:
           Tôi chỉ định và giao quyền hạn, trách nhiệm cho Giám Đốc Điều Hành thay thế tôi với vai trò là Đại Diện
           Lãnh Đạo
của Công ty Hưng Trí. Tuy nhiên, tôi là người chịu trách nhiệm sau cùng.

                                                                                                                                Ngày 15/ 03/ 2008
                                                                                                          Công ty CP Công Nghiệp Lạnh HưngTrí
                                                                                                                                Tổng Giám Đốc
      

                                                                                                                                        Đã ký
 

                                                                                                                                 ĐẶNG ANH TÂM