Giới thiệu
Hiệp hội

     Công ty Hưng Trí là thành viên các hiệp hội: Hiệp hội Doanh nhân trẻ TP. HCM, Hiệp hội lương thực - thực phẩm TP.HCM, Hiệp hội Trái cây Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.