Giới thiệu
Giấy chứng nhận

      Là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Lạnh Công Nghiệp và Điều Hòa Không Khí, Hưng Trí đã nhận được sự tin tưởng, hợp 
     tác lâu dài từ các đối tác trong nước và quốc tế.