Giới thiệu
Lịch sử phát triển

      • 1997: Thành lập Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật Hưng Trí.
      • 1999: Thành lập Công ty TNHH Thiết Bị Lạnh Đồng bộ Việt Nam.
      • 2000: Chuyển trụ sở Công ty về 51, Trần Phú – Quận 5 – Tp. HCM
      • 2001: Thành lập Trung tâm Bảo hành tại quận 7.
      • 2005: Chính thức được công nhận đạt chuẩn ISO 9001:2000.
      • 2006: Doanh số tăng 62 tỷ. Cuối năm tổng số nhân viên hợp đồng dài hạn vượt trên 100 người.
      • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, chuyển đổi cơ cấu thành Công ty Cổ phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí.
      Doanh số đạt 110 tỷ đồng, với nguồn nhân lực gồm hơn 200 quản lý, nhân viên, cán bộ kỹ thuật.
      Trở thành công ty hàng đầu về cung cấp kho lạnh tại Việt Nam.
      • 2009: Thành lập Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí, và Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hưng Trí.
      • 2010: Doanh số đạt 250 tỷ đồng, với nguồn nhân lực gồm hơn 300 quản lý, nhân viên. Công ty đang tiến hành
      xây dựng nhà máy sản xuất mới tại quận Bình Chánh .