Liên hệ
Họ tên : (*)
Địa chỉ :
Email : (*)
Điện thoại :
Nội dung : (*)
File đính kèm :
File pdf,doc (kích thước <1,5Mb)
Mã xác thực : (*)   88a2

Công ty CP Công nghiệp lạnh HƯNG TRÍ 
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM, Việt Nam
Tel: (+84 8) 3835 2741         Fax: (+84 8) 3830 4884


Hot line:

Cửa hàng       : (+84 8 ) 38352741 - Ext 111
Kế toán           : (+84 8 ) 38352741 - Ext 231
Kinh doanh     : (+84 8 ) 38352741 - Ext 0