Lạnh công nghiệp
Nhà máy chế biến thủy sản Biển Tây
Nhà máy chế biến thủy sản Biển Tây

Nhà máy chế biến thủy sản Biển Tây
Phòng máy trung tâm
Phòng máy trung tâm

Phòng máy trung tâm
Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Việt An
Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Việt An

Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Việt An
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản VietFoods
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản VietFoods

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản VietFoods
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Thành Hải
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Thành Hải

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Thành Hải
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Phương Nam
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Phương Nam

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Phương Nam
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hải Việt - Vũng Tàu
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hải Việt - Vũng Tàu

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hải Việt - Vũng Tàu
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Khánh Hoàng
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Khánh Hoàng

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Khánh Hoàng
Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Thanh Việt  - Cần Thơ
Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Thanh Việt - Cần Thơ

Nhà Máy Đông Lạnh Thủy Sản Thanh Việt - Cần Thơ
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Vinh Quang - Tiền Giang
Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Vinh Quang - Tiền Giang

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Vinh Quang - Tiền Giang
Nhà Máy Đông Lạnh Nafishco - Nha Trang
Nhà Máy Đông Lạnh Nafishco - Nha Trang

Nhà Máy Đông Lạnh Nafishco - Nha Trang
Phòng Máy Mycom -  Nafishco - Nha Trang
Phòng Máy Mycom - Nafishco - Nha Trang

Phòng Máy Mycom - Nafishco - Nha Trang
« Prev 1 2  Next »