Sản phẩm
Hệ thống kệ chứa hàng

 

    Hưng Trí chuyên cung cấp các giải pháp về kệ chứa hàng, kho lạnh, kho khô, kệ chui, kệ lựa chọn, kệ tự động với các đặc điểm: 

  • Khả năng chọn lựa hàng hóa tối đa (100%)
  • Xếp dỡ hàng hóa trực tiếp.
  • Nhập xuất hàng và kiểm tra hàng tốn kho dễ dàng.
  • Có thể điều chỉnh khoảng cách tầng kệ khi cần thiết.
  • Có thể chất hàng với mật độ dày đặc.
  • Giảm diện tích dành cho lối đi xe nâng ở giữa.
  • Dễ dàng nâng cấp mở rộng thêm kệ.