Sản phẩm
Vật tư và phụ kiện ngành lạnh
    Chuyên cung cấp vật tư và phụ tùng ngành lạnh công nghiệp và điều hòa không khí: Danfoss, Castel, Supco, Leitenberger, Bitzer, Liangchi, Honeywell, Alco....
Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ Supco (Mỹ) Thiết bị đo nhiệt độ xe lạnh/ kho lạnh
Tay khóa Inox P&M (Đài Loan) Thiết bị đo tâm sản phẩm P&M (-500C/ +300C)
Van điện từ Alco (Emerson) Công tắc áp suất đôi Alco (Emerson)
Ống giảm rung Anaconda (USA) Van tiết lưu điện tử Alco (Emerson)
Công tắc áp suất dầu Alco (Emerson) Công tắc áp suất dầu Saginomiya (Nhật)
 
Công tắc áp suất Alco (Emerson)  Data logger (Gemini Tinytag)

Under construction