Tin tức
Đánh giá của WWF về cá tra là thiếu thận trọng

    (Dân trí) - Tổng cục thủy sản (Bộ NN&PTNT) ngày 9/12 đã có thông báo chính thức về việc đã nhận được bảng câu hỏi và kết
     quả đánh giá cá tra từ phía WWF và khẳng định đánh giá này là thiếu thận trọng.
     Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản cho biết kết quả đánh giá của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên
     (WWF) vừa gửi tối 8/12 dựa trên 4 nhóm tiêu chí đó là: Hệ thống sản xuất, thức ăn, hệ sinh thái và quy trình quản lý.
     Để đánh giá các tiêu chí trên đã có 19 câu hỏi khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Tuấn kết quả đánh
     giá không thuyết phục. Bởi thứ nhất, hệ thống số liệu để đánh giá rất nghèo nàn, chỉ dựa trên hai tài liệu đã được công bố từ
     trước năm 2009.

     Thậm chí 7/19 câu hỏi ngay trong bảng đánh giá không có nguồn thông tin, có những câu hỏi còn mâu   thuẫn nhau về lý luận.
     “Do đó, kết quả đánh giá này là thiếu thận trọng” - ông Tuấn khẳng định. Được biết, phía WWF Việt Nam hiện nay đã đồng
      ý với kiến nghị của Tổng cục Thuỷ sản trong lúc chờ đợi kết quả của đánh giá lại thì
     nên đưa con cá tra, cá ba sa nuôi tại Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ” được khuyến nghị là “không nên mua”. Việc đánh giá
     trong tương lai cần được thực hiện với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. 

     WWF Việt Nam cũng khẳng định đã không tham gia vào quá trình đánh giá trước đây, song phía WWF Việt Nam đã tích cực
     chuyển các thông điệp chính của Bộ NN&PTNT và VASEP đến văn phòng WWF Quốc tế.
     Theo thông tin từ WWF Việt Nam, cgười đứng đầu chương trình Thủy Hải sản toàn cầu, ông Mark Powell sẽ đến Việt Nam vào
     tuần tới để trả lời các câu hỏi về kỹ thuật liên quan đến phương pháp và qui trình đánh giá. Ông Mark Powell dự kiến sẽ có các
     buổi làm việc với VASEP, các bên liên quan và báo chí.
 

Tin tức khác: